PROTO

PROTO

DADO 1/2 IMPACTO PUNTA HEXAGONAL 9/16

USD 14.34
Agregar al carrito

DADO 1/2 IMPACTO PUNTA HEXAGONAL 8MM

USD 10.69
Agregar al carrito

DADO 1/2 IMPACTO PUNTA HEXAGONAL 7/16

USD 10.88
Agregar al carrito

DADO 1/2 IMPACTO PUNTA HEXAGONAL 5/16

USD 9.95
Agregar al carrito

DADO 1/2 IMPACTO PUNTA HEXAGONAL 3/8

USD 9.85
Agregar al carrito

DADO 1/2 IMPACTO PUNTA HEXAGONAL 17MM

USD 16.74
Agregar al carrito

DADO IMPACTO 1/2 X 1-1/4 6PT

USD 33.46
Agregar al carrito

DADO IMPACTO 1/2 X 1-1/16 6PT

USD 8.92
Agregar al carrito

DADO IMPACTO 1/2 6C 1

USD 9.13
Agregar al carrito